دوره متوسطه اول دخترانه - نیشابور
امروز    ساعت:
مقالات دانش پژوهان ---> عطار نيشابوري { صلوات }

 

 

هفت شهر عشق را عطار گشت                                  ما هنوز اندر خم يك كوچه ايم

عطار و مكتب تصوف :

شيخ فريدالدين عطار نيشابوري يكي از جمله نوابغي است كه با صدق و اخلاص بي مانندي كه لازمه ي سالكان و پيروان حقيقت است در تكامل مكتب عظيم تصوف اسلامي و رفع مشكلات از وادي هاي هولناك اين طريق موفق شد .

زبان مثنوي معنوي :

بدون شك آثار شيخ فريدالدين ابوحامد محمد بن ابوبكر ابراهيم بن اسحاق معروف به عطار نيشابوري از مهم ترين آثار صوفيه قرن ششم و هفتم هجري قمري است . اما آن چه كه در اين آثار شايسته دقت نظر و توجه بسيار است ، زبان شعري اين شاعر وارسته و عارف است . زبان عطار نيشابوري همان زبان سنايي است كه جز اين كه زبان عطار در مثنوي هايش زبان همه فهمي است ، زباني است كه مي توان گفت صوقيان آن دوره كه سواد چنداني هم نداشتند و مردم عادي آن را كاملا مي فهميدند و اين زبان وقتي پرمايه تر و رساتر مي شود كه از يك طرف با استعارات و كنايات لطيف مي آميزد و از طرف ديگر از معاني بلند قرآني و غناي گفتار رسول خدا و از اولياي دين و بزرگان شريعت و طريقت و تعبيرات زيباي عاميانه مايه مي گيرد و ايهامي كه لازمه ي آثار عرفاني است به آن عمق مي بخشد .

تذكرة الاوليا :

در كتاب تذكرة الاوليا سرگذشت نود و شش تن از اوليا و مشايخ صوفيه با ذكر مقامات و مناقب و مكارم اخلاق و نصايح و مواعظ و سخنان حكمت آميز آنان آمده است . شيوه ي نگارش اين كتاب بر همان منوال است كه در آثار منظوم عطار مي بينيم يعني ساده و دل انگيز و خالي از تكلف امت و عطار جزدر مقدمه ي احوال هر يك از مشايخ كه چند جمله ي متوازن مسجع بر همان منوالي كه معتاد نويسندگان صوفيه است آورده و در بقيه كتاب نثري به رواني آب و به لطافت نسيم صبا دارد و اين خود يكي از اسباب ترجيح تذكرة الاوليا بر بسياري از آثار ديگر پارسي گرديده است . تاليف اين كتاب بايد در اواخر ششم يا اوايل قرن هفتم صورت گرفته باشد .

شهر بي دروازه

عنوان داستاني است در خصوص فتح نيشابور به دست مغولان و كشته شدن عطار :

پيرمرد نفس زنان به دروازه ي شهر رسيد و در گرماي خيره كننده ي نيم روز تن خسته ي خود را مي كشيد . بايد كاري مي كرد ولي نمي دانست چه كاري فقط بايد مي رفت و از نزديك مي ديد كه چگونه جنگاوران شير دل شهرش غرق در خاك و خون از دروازه هاي شهر دفاع مي كردند . مي دانست كه ديگر زماني طول نمي كشد كه شهر سقوط خواهد كرد ولي مهم نبود . مردمش اصالتشان را ثابت كرده بودند تا مرگ ساعتي فاصله نداشتند ولي در چشمانشان برقي از شادي مي درخشيد از اين كه اين ننگ را هرگز بر خود نپذيرفتند كه بزدلانه و بدون هيچ مقاومتي دروازه هاي شهر را به روي متجاوزان بيگانه باز كنند و به خود مي باليدند آن هنگام كه براي دفاع  يا تسليم بين بزرگان شهر ترديد و دودلي موج مي زند اين جوانان بودند كه بدون هراس از مرگ خود را به دامن حوادث زدند تا ننگ ابدي را براي خود بخرند . اين عمل از سوي ريش سفيدان يك اقدام جورانه و كاملا احساسي تلقي شد ولي همان زمان نيز پيرمرد آرزو كرد كرد اي كاش جوان بود و هم دوش با آنان مي جنگيد پيرمرد عرق كرده به دروازه تكيه داد . سرباز جواني با پيشاني خون آلود به روي پيرمرد لبخندي زد و گفت : يا شيخ مغولان از ديوار تخريب شده به داخل نفوذ كرده اند شما بايد فورآ به خانه برگرديد و ديگر از منزل خارج نشويد تا ببينيم چه پيش مي آْيد . شيخ در جواب او آهي كشيد . جوان جا به جا شد تا بر گفته ي خود اصرار كند كه تيري زوزه كشان از پشت در كاسه ي سرش نشست . ناگهان از جا پريد حتي نتوانست فرياد بكشد . به جلو خم شد و كنار پيرمرد بر زمين افتاد .

شيخ عطار اما چشمانش را بست و زير لب آرزو كرد كه هرگز طلوع فردا را نبيند .

از ديگر آثار عطار مي توان به اسرار نامه و منطق الطير اشاره كرد . عطار در اين كتاب آخر هفت مرحله ي سير و سلوك عرفاني را به زبان پرندگان بيان مي كند .

منبع : منطق الطير

تهيه و تنظيم : فرزانه شورگشتي

  • [نسخه قابل چاپ]
  • توسط: فرزانه شورگشتي
  • آدرس الکترونیک فرستنده: -
  • تاریخ ارسال: سه شنبه 1 ارديبهشت 1388
عالي بسيارخوب متوسط ضعيف

اين سايت تا كنون 441108 بازديدكننده داشته است
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد