دوره متوسطه اول دخترانه - نیشابور
امروز    ساعت:
آموزشگاه در یک نگاه
گزارش فعالیت های آموزشی و پرورشی اين مطلب تاکنون 7 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 98-97
گزارش فعالیت های آموزشگاه در مهر ماه 1396 اين مطلب تاکنون 82 بار مطالعه شده است
فعالیت های انجام شده آموزشگاه در مهر ماه سال تحصیلی 97-96
اسفند ماه 87 اين مطلب تاکنون 611 بار مطالعه شده است
عملكرد آموزشگاه
بهمن ماه 87 اين مطلب تاکنون 521 بار مطالعه شده است
عملكرد آموزشگاه
دي ماه 87 اين مطلب تاکنون 502 بار مطالعه شده است
عملكرد آموزشگاه
آذرماه87 اين مطلب تاکنون 529 بار مطالعه شده است
عملكرد آموزشگاه
آبان ماه 87 اين مطلب تاکنون 503 بار مطالعه شده است
عملكرد آموزشگاه
گزارش ماه مهر 1387 اين مطلب تاکنون 562 بار مطالعه شده است
صلوات
گزارش شش ماهه اول سال تحصيلي 87-86 پرورشي اين مطلب تاکنون 688 بار مطالعه شده است
گزارش پرورشي مدرسه

اين سايت تا كنون 432850 بازديدكننده داشته است
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد